Kategoria: ‘Umowy’

Dokumenty potrzebne przy rozmowie kwalifikacyjnej

Dokumenty potrzebne przy rozmowie kwalifikacyjnej Zdobycie dobrej pracy jest aspektem nadrzędnym wielu ludzi. W tym celu uczymy się podnosimy kwalifikacje zawodowe, aby jak najlepiej sprzedać się na rynku pracy. Zanim jednak znajdziemy dobrą prace musimy posiąść umiejętność dobrego pisania cv, oraz listu motywacyjnego. W dobie Internetu wielu potencjalnych pracowników zanim zdecyduje się na pracownika czyta jego dokumenty. Jeśli są dobrze napisane mogą go zaintrygować, te standardowe spisane z Internetu nie robią dobrego wrażenie. Każdy dokument, jaki przedkładamy pracodawcy musi być bardzo dokładnie sporządzony i mieć czytelną formę. W cv oprócz podstawowych informacji na nasz temat dobrze jest zamieścić swoje zdjęcie. Cv musi być czytelne i precyzyjne, powinniśmy cały przebieg kariery zawodowej opisać chronologicznie. Oprócz cv drugim ważnym dokumentem jest list motywacyjny jak sama nazwa wskazuje powinniśmy w nim opisać, czemu tak naprawdę interesuje nas dana praca i dlaczego to właśnie nasz kandydatura jest tą najlepszą. Na rozmowę kwalifikacyjną dobrze jest też zabrać wszelkie dokumenty potwierdzające zdobycie dodatkowych uprawnień, szkoleń, dyplomy. Bogata teczka zawodowa jest w tym przypadku atutem sprawia, że możemy przedstawić swoją kandydaturę w lepszym świetle.

Rozwiązanie umowy o pracę

Rozwiązanie umowy o pracę Wszystkie czynności, jakie wykonujemy od najmłodszych lat są ukierunkowane na zdobycie dobrej pracy w przyszłości. Jako młodzi ludzie marzymy o spełnianiu się zawodowym, dobrych zarobkach jednak życie prostuje nasze wyobrażenia i często decydujemy się na parce nie przynoszącą nam żadnej radości, wręcz przeciwnie złe samopoczucie, negatywne nastawianie i nerwy. Rozpoczynając parce pracodawca może nam zaproponować różny rodzaj umowy, najlepszym rozwiązaniem dla nas jest jednak umowa na stałe, ponieważ daje nam więcej możliwości i względów. Umowę taką można jednak rozwiązać, jeśli jedna ze stron nie czuje się dobrze na danym stanowisku lub nie wywiązuje się z obowiązków zapewniających w umowie. Prace można rozwiązać za porozumieniem stron wówczas możemy do ręki przestać pracować, najczęściej ten typ rozwiązania umowy obowiązuje, kiedy zmieniamy pracę na inną. Jeśli natomiast jedna ze stron nie zgodzi się na rozwiązanie umowy wówczas obowiązuje pracownika okres wypowiedzenia. On uzależniony jest od czasu, jaki przepracowaliśmy, jeśli pracowaliśmy dłużej sześć miesięcy wówczas czas wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie w tym czasie pracodawca może poszukać innego pracownika na zwalniające się stanowisko pracy.

Umowa o prace

Umowa o prace Umowa jest to rodzaj oświadczenia, który zawiera pracodawca z pracownikiem. Obojem mają względem takiej umowy pewne zobowiązania, czyli pracownik zgadza się na świadczenie jakiś usług w określonym czasie oraz miejscu pracy, z kolei pracodawca zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia pracownikowi. Umowa o prace powinna być sporządzona na piśmie i dwóch egzemplarzach, czyli po jednej dla każdej ze stron. Trzeba ją sporządzić najpóźniej w dniu, kiedy pracownik rozpoczyna prace na danym stanowisku. Umowa taka rządzi się pewnymi prawami, które trzeba przestrzegać, mianowicie każda umowa musi zawierać rozdaj pracy, miejsce, w którym będzie ona wykonywana, wymiar czasu pracy oraz informacje o wynagrodzeniu. Umowa o prace jest najlepszym rozwiązaniem dla pracownika, ponieważ daje mu więcej możliwości. Pracownik posiadając taki typ umowy może skorzystać z urlopu, wynagrodzenia za czas choroby, a nawet skorzystać z możliwości dokształcania się. Umowy takie można delikatnie naginać, ale nie wolno w niej zawierać postanowień, które są niezgodne z kodeksem pracy. Takie postępowanie w przypadku wykrycia wiąże się z karami i innymi sankcjami, które przewiduje kodeks karny. Umowę o prace zawiera się zgodnie, ale można ją tez rozwiązać za porozumieniem stron lub po odczekaniu okresu wypowiedzenia.

Praca na akord

Praca na akord Praca jest czynnością podejmowaną w celach zarobkowych. To, jaki ma ona wymiar lub wygląd zależy szczególnie od wymagań pracodawcy. W Polsce możemy mieć do czynienia z pracą na stawce godzinowej, lub na akord. Pierwsze rozwiązanie polega na wypłacie umówionej stawki za godzinę, nie ulega ona zmianie i ma stałą postać. W tym przypadku możemy przewidzieć do przodu wysokość pensji, wystarczy tylko policzyć ilość przepracowanych godzin. Z kolei praca na akord rządzi się zupełnie innymi prawami. W tym systemie pracy wynagrodzenie jest uzależnione od ilości wykonanej pracy w ciągu dnia. Taki system pracy sprawdza się szczególnie w zakładach masowej produkcji, lub przetwórczych. Dzięki niemu każdy pracownik zarabia inaczej, jego wynagrodzenie zależy od wkładu w pracę. System akordowy może dotyczyć jednego pracownika lub zespołu, kiedy to kilka osób pracuje przy wytarzaniu danego przedmiotu. Wówczas akord rozliczany jest na grupę. System akordowy ma swoje plusy i minusy. Jest dobry dla osób ambitnych, ponieważ pozwala im na większe zarobki z kolei minusem jest ciągła rywalizacja, oraz spory. Praca na akord jest bardzo wymagająca i ciężka, ponieważ musimy sporo się napracować, aby uzyskać dobrą dniówkę.

Umowa na okres próbny

Umowa na okres próbny Praca na stałe jest dość rzadkim zjawiskiem, zazwyczaj pracodawcy bronią się przed jej podpisywaniem, ponieważ tańszym i bardziej opłacalnym od strony ekonomicznej jest dla nich pracownik na zastępstwo, czy umowę zlecenie. Kolejnym rodzajem umowy jest umowa na okres próbny. Zawiera ją pracodawca z pracownikiem na określony czas w celu sprawdzenia jego umiejętności, oraz kwalifikacji. Dla pracownika z kolei jest to szansa na ocenienie czy dana praca spełnia jego oczekiwania. Co ważne umowę na czas próbny pracodawca może zawrzeć tylko na czas trzech miesięcy, po upływie tego terminu musi zdecydować, czy daje szanse pracownikowi czy szuka kogoś bardziej odpowiedzialnego. Umowa na czas próbny jest trudna przede wszystkim dla pracownika, ponieważ po pierwsze rozpoczyna nowe zdania z obcymi ludźmi i ciągle jest oceniany za swoją pracę. Pracodawca nadzoruje nową osobę, ponieważ chce mieć pewność ze jest to właściwa osoba na właściwym miejscu. Jeśli z jakiś przyczyn któraś ze stron chce zerwać umowę to obowiązuje w tym wypadku czas wypowiedzenia i jeśli umowa trwa mniej niż dwa tygodnie wówczas czas wypowiedzenia wynosi trzy dni z kolei, kiedy umowa trwa powyżej dwóch tygodni wtedy jedna ze stron ma jeden dzień wypowiedzenia.