Tag: ‘bezrobocie’

Utrata statusu osoby bezrobotnej

Utrata statusu osoby bezrobotnej Bezrobocie jest to stan, w którym każdy z nas się znajdował. W chwili, kiedy nasza kariera zawodowa nie układa się najlepiej, zawsze zostaje nam wyjście awaryjne, a mianowicie skorzystanie z pomocy urzędu pracy i zarejestrowanie się, jako osoba bezrobotna. Status ten niesie dla nas wiele korzyści. Musimy jednak pamiętać, że urząd pracy w zamian za korzyści nakłada na nas kilka obowiązków, a najważniejszym z nich jest bezwzględna gotowość do podjęcia oferty pracy, jaką dla nas przygotuje. Spotkania w urzędzie pracy odbywają się, co kilka tygodni, a na każdym z nich konsultant ocenia czy nadajemy się do ofert przez nich przygotowanych. W czasach obecnych nie posiadamy prawa do wyboru, ponieważ kończy się to utratą statusu osoby bezrobotnej. Konsekwencją takiej sytuacji jest wykreślenie nas z rejestru osób bezrobotnych na trzy miesiące. W okresie tym nie posiadamy żadnego ubezpieczenia, a co za tym idzie narażeni jesteśmy na poważne konsekwencje. Bardzo ważne jest dopilnowanie terminów kolejnych spotkań, oraz posłuszne przyjmowanie wszelkich ofert z nadzieją, że kolejna z nich będzie spełnieniem naszych marzeń. Status osoby bezrobotnej jest przywilejem przysługującym każdemu obywatelowi naszego kraju.

Bezrobocie

Bezrobocie Rozwój naszej kariery zawodowej nie zawsze idzie zgodnie z planem. Musimy się liczyć również z brakiem popytu na nasz zawód, a co za tym idzie możemy spotkać się z pojęciem bezrobocia. W chwili, kiedy nie posiadamy zatrudnienia zobowiązani jesteśmy do posiadania statusu osoby bezrobotnej. Dzięki takiemu przywilejowi państwo zapewnia nam minimum opieki. Dzięki temu będzie mogli korzystać z opieki zdrowotnej, jaką zapewnia Narodowy Fundusz Zdrowia. Oczywiście jest to znacząca korzyść dla nas z tego względu, że podczas wypadku czy potrzeby hospitalizacji obejmie nas ubezpieczenie państwowe, co w konsekwencji pozwoli nam zaoszczędzić wiele pieniędzy. Bezrobocie to bardzo negatywne pojęcie w naszej gospodarce państwowej, ponieważ oznacza stan braku pracy dla określonej grupy społecznej. Oczywiście urząd pracy stara się znaleźć nam zajęcie, ale w czasach obecnych jest to bardzo trudne, a co za tym idzie bezrobocie się pogłębia. Status osoby bezrobotnej zobowiązuje nas do pozostawania w stanie gotowości do podjęcia jakiejkolwiek oferty pracy, jaką wystosuje nam urząd. W chwili obecnej nie mamy prawa do odmawiania ofert pracy, w przeciwnym wypadku stracimy status bezrobotnego, co wiąże się z poważnymi konsekwencjami.