Tag: ‘dokumenty’

Dokumenty potrzebne przy rozmowie kwalifikacyjnej

Dokumenty potrzebne przy rozmowie kwalifikacyjnej Zdobycie dobrej pracy jest aspektem nadrzędnym wielu ludzi. W tym celu uczymy się podnosimy kwalifikacje zawodowe, aby jak najlepiej sprzedać się na rynku pracy. Zanim jednak znajdziemy dobrą prace musimy posiąść umiejętność dobrego pisania cv, oraz listu motywacyjnego. W dobie Internetu wielu potencjalnych pracowników zanim zdecyduje się na pracownika czyta jego dokumenty. Jeśli są dobrze napisane mogą go zaintrygować, te standardowe spisane z Internetu nie robią dobrego wrażenie. Każdy dokument, jaki przedkładamy pracodawcy musi być bardzo dokładnie sporządzony i mieć czytelną formę. W cv oprócz podstawowych informacji na nasz temat dobrze jest zamieścić swoje zdjęcie. Cv musi być czytelne i precyzyjne, powinniśmy cały przebieg kariery zawodowej opisać chronologicznie. Oprócz cv drugim ważnym dokumentem jest list motywacyjny jak sama nazwa wskazuje powinniśmy w nim opisać, czemu tak naprawdę interesuje nas dana praca i dlaczego to właśnie nasz kandydatura jest tą najlepszą. Na rozmowę kwalifikacyjną dobrze jest też zabrać wszelkie dokumenty potwierdzające zdobycie dodatkowych uprawnień, szkoleń, dyplomy. Bogata teczka zawodowa jest w tym przypadku atutem sprawia, że możemy przedstawić swoją kandydaturę w lepszym świetle.

Umowa o prace

Umowa o prace Umowa jest to rodzaj oświadczenia, który zawiera pracodawca z pracownikiem. Obojem mają względem takiej umowy pewne zobowiązania, czyli pracownik zgadza się na świadczenie jakiś usług w określonym czasie oraz miejscu pracy, z kolei pracodawca zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia pracownikowi. Umowa o prace powinna być sporządzona na piśmie i dwóch egzemplarzach, czyli po jednej dla każdej ze stron. Trzeba ją sporządzić najpóźniej w dniu, kiedy pracownik rozpoczyna prace na danym stanowisku. Umowa taka rządzi się pewnymi prawami, które trzeba przestrzegać, mianowicie każda umowa musi zawierać rozdaj pracy, miejsce, w którym będzie ona wykonywana, wymiar czasu pracy oraz informacje o wynagrodzeniu. Umowa o prace jest najlepszym rozwiązaniem dla pracownika, ponieważ daje mu więcej możliwości. Pracownik posiadając taki typ umowy może skorzystać z urlopu, wynagrodzenia za czas choroby, a nawet skorzystać z możliwości dokształcania się. Umowy takie można delikatnie naginać, ale nie wolno w niej zawierać postanowień, które są niezgodne z kodeksem pracy. Takie postępowanie w przypadku wykrycia wiąże się z karami i innymi sankcjami, które przewiduje kodeks karny. Umowę o prace zawiera się zgodnie, ale można ją tez rozwiązać za porozumieniem stron lub po odczekaniu okresu wypowiedzenia.