Tag: ‘markety’

Praca na zlecenie

Praca na zlecenie Jednym z rozwiązana dla osób poszukujących zajęcia jest praca na zlecenie. Zazwyczaj oferują je markety oraz placówki, w których jest zapotrzebowanie na pracownika sezonowego. W tym przypadku również zawieramy umowę prawną z pracodawcą, ale ma nieco inny charakter. Na dokumencie takim znajduje się informacja odnoście wykonywanego zajęcia, miejsca pracy, oraz wynagrodzenia za godzinę. W umowie nie mamy ujętego dokładnie czasu pracy, ponieważ może być on elastyczny. Umowa zlecenie to dobre rozwiązanie przede wszystkim dla pracodawcy, ponieważ zwolniony jest z opłacania składek zdrowotnych, jeśli przykładowo chorujemy stracimy prawo do wynagrodzenia za ten okres. Nie możemy wziąć też urlopu, czy dni wolnych, ponieważ się nam nie należą. Najgorsze w tego typu umowie jest brak okresu wypowiedzenia, pracodawca może nas zwolnić z godziny na godzinę. Największym kąskiem dla pracodawcy są osoby uczucie się, ponieważ wówczas nie muszą nas ubezpieczać i mają darmowego pracownika. Wielu pracodawców wykorzystuje panującą sytuacje na rynku pracy i zatrudnia na umowy zlecenia, tym czasem takim stanem rzeczy próbuje walczyć rząd, ponieważ pracując w tym systemie nie odkładamy funduszów na poczet przyszłej emerytur.