Tag: ‘umowa’

Rozwiązanie umowy o pracę

Rozwiązanie umowy o pracę Wszystkie czynności, jakie wykonujemy od najmłodszych lat są ukierunkowane na zdobycie dobrej pracy w przyszłości. Jako młodzi ludzie marzymy o spełnianiu się zawodowym, dobrych zarobkach jednak życie prostuje nasze wyobrażenia i często decydujemy się na parce nie przynoszącą nam żadnej radości, wręcz przeciwnie złe samopoczucie, negatywne nastawianie i nerwy. Rozpoczynając parce pracodawca może nam zaproponować różny rodzaj umowy, najlepszym rozwiązaniem dla nas jest jednak umowa na stałe, ponieważ daje nam więcej możliwości i względów. Umowę taką można jednak rozwiązać, jeśli jedna ze stron nie czuje się dobrze na danym stanowisku lub nie wywiązuje się z obowiązków zapewniających w umowie. Prace można rozwiązać za porozumieniem stron wówczas możemy do ręki przestać pracować, najczęściej ten typ rozwiązania umowy obowiązuje, kiedy zmieniamy pracę na inną. Jeśli natomiast jedna ze stron nie zgodzi się na rozwiązanie umowy wówczas obowiązuje pracownika okres wypowiedzenia. On uzależniony jest od czasu, jaki przepracowaliśmy, jeśli pracowaliśmy dłużej sześć miesięcy wówczas czas wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie w tym czasie pracodawca może poszukać innego pracownika na zwalniające się stanowisko pracy.

Umowa o prace

Umowa o prace Umowa jest to rodzaj oświadczenia, który zawiera pracodawca z pracownikiem. Obojem mają względem takiej umowy pewne zobowiązania, czyli pracownik zgadza się na świadczenie jakiś usług w określonym czasie oraz miejscu pracy, z kolei pracodawca zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia pracownikowi. Umowa o prace powinna być sporządzona na piśmie i dwóch egzemplarzach, czyli po jednej dla każdej ze stron. Trzeba ją sporządzić najpóźniej w dniu, kiedy pracownik rozpoczyna prace na danym stanowisku. Umowa taka rządzi się pewnymi prawami, które trzeba przestrzegać, mianowicie każda umowa musi zawierać rozdaj pracy, miejsce, w którym będzie ona wykonywana, wymiar czasu pracy oraz informacje o wynagrodzeniu. Umowa o prace jest najlepszym rozwiązaniem dla pracownika, ponieważ daje mu więcej możliwości. Pracownik posiadając taki typ umowy może skorzystać z urlopu, wynagrodzenia za czas choroby, a nawet skorzystać z możliwości dokształcania się. Umowy takie można delikatnie naginać, ale nie wolno w niej zawierać postanowień, które są niezgodne z kodeksem pracy. Takie postępowanie w przypadku wykrycia wiąże się z karami i innymi sankcjami, które przewiduje kodeks karny. Umowę o prace zawiera się zgodnie, ale można ją tez rozwiązać za porozumieniem stron lub po odczekaniu okresu wypowiedzenia.

Umowa na okres próbny

Umowa na okres próbny Praca na stałe jest dość rzadkim zjawiskiem, zazwyczaj pracodawcy bronią się przed jej podpisywaniem, ponieważ tańszym i bardziej opłacalnym od strony ekonomicznej jest dla nich pracownik na zastępstwo, czy umowę zlecenie. Kolejnym rodzajem umowy jest umowa na okres próbny. Zawiera ją pracodawca z pracownikiem na określony czas w celu sprawdzenia jego umiejętności, oraz kwalifikacji. Dla pracownika z kolei jest to szansa na ocenienie czy dana praca spełnia jego oczekiwania. Co ważne umowę na czas próbny pracodawca może zawrzeć tylko na czas trzech miesięcy, po upływie tego terminu musi zdecydować, czy daje szanse pracownikowi czy szuka kogoś bardziej odpowiedzialnego. Umowa na czas próbny jest trudna przede wszystkim dla pracownika, ponieważ po pierwsze rozpoczyna nowe zdania z obcymi ludźmi i ciągle jest oceniany za swoją pracę. Pracodawca nadzoruje nową osobę, ponieważ chce mieć pewność ze jest to właściwa osoba na właściwym miejscu. Jeśli z jakiś przyczyn któraś ze stron chce zerwać umowę to obowiązuje w tym wypadku czas wypowiedzenia i jeśli umowa trwa mniej niż dwa tygodnie wówczas czas wypowiedzenia wynosi trzy dni z kolei, kiedy umowa trwa powyżej dwóch tygodni wtedy jedna ze stron ma jeden dzień wypowiedzenia.

Umowa na czas określony

Umowa na czas określony Kodeks pracy przewiduje różne rozdaje umów dzieli się je ze względu na czas trwania pracy. Jednym z takich kryteriów jest praca na czas określony. Umowa na czas określony jest bardzo charakterystyczna, ponieważ mamy z góry określony czas trwania naszej pracy. W tym okresie jesteśmy podlegli w stosunku do pracodawcy. Umowę na czas określony można jednak zaproponować pracownikowi tylko dwa razy kolejną powinna być już umowa na czas nieokreślony. Daje to pewne pole do manewru pracownikowi, ponieważ ma szansę na lepsze zatrudnienie. Kolejnym ważnym aspektem w tego typu umowie jest wypowiedzenie. Jeśli umowa została zawarta na czas dłuższy niż sześć miesięcy wtedy w przypadku naszej rezygnacji z zajmowane stanowiska pracodawca może wymagać od nas wypowiedzenia, które trzeba wystosować z dwu tygodniowym wyprzedzeniem. Umowa na czas określony może również dotyczyć pracy typowo sezonowej wówczas ogranicza się do trwania jednego sezonu. Umowa na czas określony jest trochę krzywdząca dla pracownika, ponieważ nie może skorzystać z pieniędzy za okres choroby, ani wziąć kredytu. Pracodawca za to musi przez cały czas trwania umowy ponosić koszty związane z ewentualnymi szkodami, jakie może wyrządzić jego pracownik.