Tag: ‘urząd pracy’

Urząd pracy

Urząd pracy Urząd pracy jest instytucją, której zadaniem nadrzędnym jest pomoc osobom bezrobotnym w znalezieniu pracy. Praca jest bardzo trudnym zagadnieniem, ponieważ obecne bezrobocie nie pomaga w znalezieniu sobie opłacalnego zajęcia. Wszyscy marzą o wykonywaniu pracy zgodnej z wykształceniem, tym czasem jest to po prostu nie możliwe i musimy zadowolić się tym, co proponuje nam rynek pracy. Urzędnicy są doskonale przeszkoleni i orientują się, jaki rozdaj pracy moglibyśmy wykonywać. Jeśli tylko na rynku pracy pojawia się zajecie zbieżne z naszymi kwalifikacjami informują nas o tym. Jeśli natomiast przez dłuższy okres nie ma ofert właściwych dla naszej osoby urzędnicy mogą służyć nam spotkaniem z doradcą zawodowym. Osoba ta oceni nasze predyspozycje i zbada, dlaczego trudno podjąć nam prace. Doradca zawodowy może też podpowiedzieć jak efektywniej szukać pracy lub napisać dobrze swoje cv, aby było ciekawe dla przyszłego pracodawcy. Jedyną wadą urzędu pracy jest traktowanie bezrobotnych w kategorii masowej, czyli kiedy bezrobocie jest duże nie zwraca się uwagi na wykształcenie tylko na wolne miejsca pracy. Dla wielu ludzi takie podejście jest bardzo krzywdzące biorąc pod uwagę fakt ile czasu i energii włożyli w dokształcanie się.

Utrata statusu osoby bezrobotnej

Utrata statusu osoby bezrobotnej Bezrobocie jest to stan, w którym każdy z nas się znajdował. W chwili, kiedy nasza kariera zawodowa nie układa się najlepiej, zawsze zostaje nam wyjście awaryjne, a mianowicie skorzystanie z pomocy urzędu pracy i zarejestrowanie się, jako osoba bezrobotna. Status ten niesie dla nas wiele korzyści. Musimy jednak pamiętać, że urząd pracy w zamian za korzyści nakłada na nas kilka obowiązków, a najważniejszym z nich jest bezwzględna gotowość do podjęcia oferty pracy, jaką dla nas przygotuje. Spotkania w urzędzie pracy odbywają się, co kilka tygodni, a na każdym z nich konsultant ocenia czy nadajemy się do ofert przez nich przygotowanych. W czasach obecnych nie posiadamy prawa do wyboru, ponieważ kończy się to utratą statusu osoby bezrobotnej. Konsekwencją takiej sytuacji jest wykreślenie nas z rejestru osób bezrobotnych na trzy miesiące. W okresie tym nie posiadamy żadnego ubezpieczenia, a co za tym idzie narażeni jesteśmy na poważne konsekwencje. Bardzo ważne jest dopilnowanie terminów kolejnych spotkań, oraz posłuszne przyjmowanie wszelkich ofert z nadzieją, że kolejna z nich będzie spełnieniem naszych marzeń. Status osoby bezrobotnej jest przywilejem przysługującym każdemu obywatelowi naszego kraju.