Tag: ‘wartość’

Praca i jej rozdaje

Praca i jej rozdaje Praca jest świadomym działaniem człowieka ukierunkowanym na zdobycie zarobku i wytworzenie jakiś wartości materialnych. Wiele osób mówiąc o pracy dzieli ją na dwa sektory, czyli umysłową oraz fizyczną. Taki podział nie ma uzasadnienia, ponieważ wykonując nawet prace umysłową musimy notować, wykonywać czynności fizyczne oprócz myślenia. Bardziej adekwatnym do sytuacji podziałem jest wyróżnienie pracy na lekką, średnio ciężką i ciężką. Typ pracy można sobie bardzo szybko obliczyć wystarczy tylko szybka matematyka, mnożymy ilość wydanych kalorii przez czas mamy wtedy uzyskany wynik, co do ciężkości naszej pracy w ciągu dnia roboczego. Pracami lekkimi są zazwyczaj prace biurowe gdzie nie przemęczamy się fizycznie. Energie tracimy raczej na kalkulację, organizacje i zarządzanie, praca średnio ciężka polega na połączeniu kalkulowania z wysiłkiem fizycznym. Co ciekawe najwięcej ludzi podejmuje prace o charakterze ciężkim jest to związane z masowym przetwórstwem. Przemysł najbardziej potrzebuje jednostki fizycznej, dlatego też proponuje nam najwięcej miejsc pracy. Są naturalnie pewne aspekty, które decydują o tym, jaki rodzaj pracy możemy wykonywać należą do nich przede wszystkim nasze wykształcenie.