Tag: ‘wolontariusz’

Praca wolontariusza

Praca wolontariusza Praca wiąże się i kojarzy wszystkim głównie z zarobkiem. Jednak nie zawsze musi mieć taką formę. Jest wiele zajęć, które są formą pracy, ale nie odpłatnej na tym właśnie polega praca wolontariusza. Wolontariuszem zostaje się z wyboru, jeśli ktoś ma silną potrzebę niesienia pomocy innym ludziom. Jak potwierdzają badania ludzi, którzy są obdarzeni empatią jest wielu i to oni z potrzeby serca dają innym swój czas wolny. Wolontariusz zazwyczaj, na co dzień pracuje w normalnej standardowej formie, a w czasie wolnym pomaga innym. Prace wykonuje bez zapłaty, najczęściej zajęcia dotyczą pomocy w hospicjum, placówkach wychowawczych, czy szpitalach. Wolontariusze wykonują zadania zwykłych pracowników jednak bez zapłaty, ponieważ placówki zwyczajnie na nich nie stać. Praca wolontariusza jest zajęciem ciężkim, ponieważ osoby takie muszą codziennie patrzyć na cierpienie innych ludzi i wspierać ich. Pomimo, że praca nie należy do lekkich liczba wolontariuszy wciąż rośnie, najbardziej widać to na przykładzie młodych ludzi. Praca ta ma zupełnie inna formułę od tej standardowej, czyli nie ma określonych ram czasowych, wytyczonych zajęć ani wynagrodzenia. Nie ma też formy dokumentu, czyli umowy między pracownikiem, a pracodawcą jest zajęciem dobrowolnym.