Umowa o prace

Umowa o prace Umowa jest to rodzaj oświadczenia, który zawiera pracodawca z pracownikiem. Obojem mają względem takiej umowy pewne zobowiązania, czyli pracownik zgadza się na świadczenie jakiś usług w określonym czasie oraz miejscu pracy, z kolei pracodawca zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia pracownikowi. Umowa o prace powinna być sporządzona na piśmie i dwóch egzemplarzach, czyli po jednej dla każdej ze stron. Trzeba ją sporządzić najpóźniej w dniu, kiedy pracownik rozpoczyna prace na danym stanowisku. Umowa taka rządzi się pewnymi prawami, które trzeba przestrzegać, mianowicie każda umowa musi zawierać rozdaj pracy, miejsce, w którym będzie ona wykonywana, wymiar czasu pracy oraz informacje o wynagrodzeniu. Umowa o prace jest najlepszym rozwiązaniem dla pracownika, ponieważ daje mu więcej możliwości. Pracownik posiadając taki typ umowy może skorzystać z urlopu, wynagrodzenia za czas choroby, a nawet skorzystać z możliwości dokształcania się. Umowy takie można delikatnie naginać, ale nie wolno w niej zawierać postanowień, które są niezgodne z kodeksem pracy. Takie postępowanie w przypadku wykrycia wiąże się z karami i innymi sankcjami, które przewiduje kodeks karny. Umowę o prace zawiera się zgodnie, ale można ją tez rozwiązać za porozumieniem stron lub po odczekaniu okresu wypowiedzenia.

Umowa o prace
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)